Offentlige Bygninger

Skru ned for varmebudgettet, år efter år

Det offentlige kan I i dag hente mærkbare besparelser ved at isolere bygninger og ejendomme på den rigtige måde.

Isoleringen giver tilbagevendende besparelser på jeres årlige varmebudget. Komforten i bygningerne stiger for brugerne, og ejendommene får et længere liv, fordi varmen er med til at holde fugt og kulde ude.Det offentlige kan I i dag hente mærkbare besparelser ved at isolere bygninger og ejendomme på den rigtige måde. Isoleringen giver tilbagevendende besparelser på jeres årlige varmebudget. Komforten i bygningerne stiger for brugerne, og ejendommene får et længere liv, fordi varmen er med til at holde fugt og kulde ude.Isolering øger komforten og mindsker varmeforbruget i offentlige bygninger, når det gælder:

– Offentlige administrationsbygninger
– Rådhuse
– Skoler
– Plejehjem
– Biblioteker
– Sygehuse
– Forsamlingshuse
– Klubhuse

Vælg isolering på et ordentligt grundlag.

HM-isolering har stor erfaring med isolering for offentlige virksomheder. Vi ved, hvor vigtigt det er for den offentlige virksomhed, at have et ordentligt beslutningsgrundlag. Derfor tilbyder vi en grundig gennemgang og besparelsesberegning af klimaskærmen på de bygninger, der skal isoleres.
Gennemgang af prioritets liste:

– Hvor I vil få mest ud af at isolere.
– Hvilken isoleringstype vi anbefaler.
– Hvor store besparelser I kan forvente.
– Hvilken tilbagebetalingstid I kan forvente.
– Hvor stort et tilskud der gives til projektet.

Vi laver en prioriteret rækkefølge for kommunens bygninger, så arbejdet kommer til at passe med budgettet og den forventede tilbagebetalingstid.